KC-raad

De KindCentrum-raad (KC-raad) is er om mee te denken en mee te beslissen over belangrijke zaken die de school aangaan. Over de taken en de invulling van de KC-raad leest u in de schoolgids. De ouders en de leerkrachten zijn evenredig vertegenwoordigd in de KC-raad. Bovendien is de KC-raad op zijn beurt vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) die we samen met de andere scholen van de vereniging opgezet hebben.

Leden KC-raad

Personeelsgeleding | Maartje Wennink, Marianne Visscher, en José Benjamins.
Oudergeleding | Huib Scheper (voorzitter), Bianca Lichtenberg (secretaris), Sanne Troost en <vacature>.

Verslagen

* Jaarverslag KC-raad schooljaar 2022-2023 (pdf)
* Jaarplan KC-raad schooljaar 2023-2024 (pdf)

Contact met de KC-raad

U kunt één van de leden van de KC-raad aanspreken of een mail sturen naar kcraaddeheidevlinder@trefonderwijs.nl.