KC-raad

De KindCentrum-raad (KC-raad) is er om mee te denken en mee te beslissen over belangrijke zaken die de school aangaan. Over de taken en de invulling van de KC-raad leest u in de schoolgids. De ouders en de leerkrachten zijn evenredig vertegenwoordigd in de KC-raad. Bovendien is de KC-raad op zijn beurt vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) die we samen met de andere scholen van de vereniging opgezet hebben.

Contact met de KC-raad

U kunt één van de leden van de KC-raad aanspreken of een mail sturen naar kcraaddeheidevlinder@trefonderwijs.nl.