Positive Behavior Support (PBS)

Voor onze school zijn de volgende basiswaarden een uitgangspunt: respect, verantwoordelijkheid, plezier. In de Vlinderbrief worden de gedragsverwachtingen vermeld die in een periode centraal staan. We bekijken dit schooljaar of we de oudercursus ‘PBS thuis’ kunnen herhalen.