Positive Behaviour Support (PBS)

Positive Behaviour Support (PBS) is een schoolbrede methode die zorgt voor een positief schoolklimaat. Het is geen kant en klare methode, maar biedt ons een kader aan om gepast gedrag te versterken. Op die manier werkt het op maat van de school en houdt het rekening met de bestaande diversiteit met het oog op onderwijs voor allen. We werkt met heldere en gevisualiseerde gedragsverwachtingen die leerlingen worden aangeleerd. Het gaat uit van de veranderbaarheid van gedrag. PBS gelooft dat leerlingen het altijd goed willen doen, maar dit niet altijd kunnen. Moeilijk hanteerbaar gedrag is dus geen motivatietekort maar een vaardigheidstekort. Bovendien wordt de omgeving onder de loep genomen en waar nodig aangepast.

Gedragsverwachtingen

* Groepen 1-2, planning lessen schooljaar 2023-2024 (pdf)
* Groepen 3-8, planning lessen schooljaar 2023-2024 (pdf)