Het team

Groepsindeling schooljaar 2023-2024
GroepenLeerkrachtLeerkracht
Groep 1aJuf Yvette: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagJuf Roselie: woensdag
Groep 1b/2bJuf Christine: woensdag, donderdag en vrijdagJuf Eline: maandag en dinsdag
Groep 2aJuf Evelien 4 dagen: maandag, woensdag t/m vrijdagJuf Roselie 1 dag: dinsdag (ziekteverlof vervanging voor juf Christine)
Instroomgroep (start na de kerstvakantie)Juf Jacquelien maandag t/m woensdag
Groep 3Juf Maartje: dinsdag t/m vrijdag Juf Roselie: maandag
Groep 4Juf Marielle: maandag, dinsdag en woensdagJuf Marianne: donderdag en vrijdag
Groep 4/5Juf Inge: maandag t/m vrijdag (1 dag vervanging ouderschapsverlof voor juf Danique)
Groep 5Juf Nencie: maandag (om de 14 dagen), donderdag en vrijdagMarianne: maandag om de 14 dagen, dinsdag en
woensdag
Groep 6Juf Fayette: woensdag, donderdag en vrijdagJuf Berber: maandag en dinsdag
Groep 7aJuf Ingeborg: woensdag, donderdag en vrijdagJuf Jennifer: maandag en dinsdag
Groep 7bJuf Danique: maandag, dinsdag en vrijdagJuf Meta: woensdag en donderdag
Groep 8aMeester Ferdie: maandag t/m donderdagJuf Jennifer: vrijdag
Groep 8bJuf Charlotte maandag t/m vrijdag
Intern Begeleider gr 1 en 2Roselie Heuvelman: donderdag
Intern Begeleider gr 3 t/m 8Lenny Veenstra: maandag, dinsdag en donderdag
RTJuf Anita: dinsdag en donderdag
OnderwijsassistentJuf Ilse: maandag, dinsdag en donderdag
OnderwijsassistentJuf Dimitra: woensdag t/m vrijdag
DirecteurAlette: maandag t/m vrijdag (om de 14 dagen vrijdag vrij)
Naam teamlidFunctieMailadres
Yvette van Poppelleerkracht groep 1y.vanpoppel@trefonderwijs.nl
Roselie Heuvelmanleerkracht groep 1, 2 en 3r.heuvelman@trefonderwijs.nl
Christine Konijnenbergleerkracht groep 1b/2bc.konijnenberg@trefonderwijs.nl
Eline Ottenleerkracht groep 1b/2be.otten@trefonderwijs.nl
Evelien Vosleerkracht groep 2e.vos@trefonderwijs.nl
Jacquelien Kroezeleerkracht instroomgroepj.kroeze@trefonderwijs.nl
Maartje Wenninkleerkracht groep 3m.deleeuw@trefonderwijs.nl
Marielle Bredewoldleerkracht groep 4m.bredewold@trefonderwijs.nl
Marianne Visscherleerkracht groep 4 en 5m.visscher@trefonderwijs.nl
Inge Stratingleerkracht groep 4 en 5i.strating@trefonderwijs.nl
Nencie Zoutewelleleerkracht groep 5n.zoutewelle@trefonderwijs.nl
Fayette Boomleerkracht groep 6f.boom@trefonderwijs.nl
Berber de Withleerkracht groep 6b.dewith@trefonderwijs.nl
Ingeborg Hogeleerkracht groep 7i.hoge@trefonderwijs.nl
Jennifer Krabbeleerkracht groep 7 en 8j.krabbe@trefonderwijs.nl
Danique Vrielingleerkracht groep 7d.vrieling@trefonderwijs.nl
Meta Blokzijlleerkracht groep 7 en plusklasm.blokzijl@trefonderwijs.nl
Ferdie van Middendorpleerkracht groep 8f.middendorp@trefonderwijs.nl
Charlotte Hesselinkleerkracht groep 8c.hesselink@trefonderwijs.nl
Alette Muis-LoosmanDirecteura.muis@trefonderwijs.nl
Lenny VeenstraIB-er groep 3 t/m 8l.veenstra@trefonderwijs.nl
Roselie HeuvelmanIB-er groep 1 en 2r.heuvelman@trefonderwijs.nl
Dimitra Tsolingkaonderwijsassistentd.tsolingka@trefonderwijs.nl
Ilse Schreuronderwijsassistenti.schreur@trefonderwijs.nl
Anita NijboerRT leerkrachta.nijboer@trefonderwijs.nl
Jeannette Courtzadministratiej.courtz@trefonderwijs.nl
Alice de Vriesconciërgea.devries@trefonderwijs.nl
Valesca Wanningeconciërge (ziekteverlof vervanging voor
Alice de Vries
valesca.wanninge@hotmail.com
Marije Kelderlocatiecoördinator Kinderopvang Plusm.kelder@pluskinderopvang.nl
Alette Muisdirecteur De Heidevlindera.muis@trefonderwijs.nl