Het team

Groepsindeling schooljaar 2023-2024
GroepenLeerkrachtLeerkracht
Groep 1aJuf Yvette: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagJuf Roselie: woensdag
Groep 1b/2bJuf Christine: woensdag, donderdag en vrijdagJuf Eline: maandag en dinsdag
Groep 2aJuf Evelien 4 dagen: maandag, woensdag t/m vrijdagJuf Roselie 1 dag: dinsdag (ziekteverlof vervanging voor juf Christine)
Instroomgroep (start na de kerstvakantie)Juf Jacquelien maandag t/m woensdag
Groep 3Juf Maartje: dinsdag t/m vrijdag Juf Roselie: maandag
Groep 4Juf Marielle: maandag, dinsdag en woensdagJuf Marianne: donderdag en vrijdag
Groep 4/5Juf Inge: maandag t/m vrijdag (1 dag vervanging ouderschapsverlof voor juf Danique)
Groep 5Meester Roy: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (ziektevervanging Juf Marianne)Juf Roselie: woensdag
Groep 6Juf Nencie: maandag, dinsdag en vrijdagJuf Fayette: woensdag, donderdag en vrijdag
Juf Berber: maandag en dinsdag
Groep 7aJuf Ingeborg: woensdag, donderdag en vrijdagJuf Jennifer: maandag en dinsdag
Groep 7bJuf Danique: maandag, dinsdag en vrijdagJuf Meta: woensdag en donderdag
Groep 8aMeester Ferdie: maandag t/m donderdag
Vanaf 24 april Juf Dorine: maandag t/m vrijdag
Juf Jennifer: vrijdag
Meester Bert t/m 28 juni: vrijdag (vervanging juf Jennifer)
Groep 8bJuf Charlotte: maandag t/m vrijdag
Intern Begeleider gr 1 en 2Roselie Heuvelman: donderdag
Intern Begeleider gr 3 t/m 8Lenny Veenstra: maandag, dinsdag en donderdag
RTJuf Anita: dinsdag en donderdag
OnderwijsassistentJuf Ilse: maandag, dinsdag en donderdag
OnderwijsassistentJuf Dimitra: woensdag t/m vrijdag
DirecteurAlette: maandag t/m vrijdag (om de 14 dagen vrijdag vrij)
Naam teamlidFunctieMailadres
Yvette van Poppelleerkracht groep 1y.vanpoppel@trefonderwijs.nl
Roselie Heuvelmanleerkracht groep 1, 2 en 3r.heuvelman@trefonderwijs.nl
Christine Konijnenbergleerkracht groep 1b/2bc.konijnenberg@trefonderwijs.nl
Eline Ottenleerkracht groep 1b/2be.otten@trefonderwijs.nl
Evelien Vosleerkracht groep 2e.vos@trefonderwijs.nl
Jacquelien Kroezeleerkracht instroomgroepj.kroeze@trefonderwijs.nl
Maartje Wenninkleerkracht groep 3m.deleeuw@trefonderwijs.nl
Marielle Bredewoldleerkracht groep 4m.bredewold@trefonderwijs.nl
Marianne Visscherleerkracht groep 4 en 5m.visscher@trefonderwijs.nl
Inge Stratingleerkracht groep 4 en 5i.strating@trefonderwijs.nl
Roy de Grooteleerkracht groep 5r.groote@trefonderwijs.nl
Nencie Zoutewelleleerkracht groep 6n.zoutewelle@trefonderwijs.nl
Fayette Boomleerkracht groep 6f.boom@trefonderwijs.nl
Berber de Withonderwijsassistent groep 6b.dewith@trefonderwijs.nl
Ingeborg Hogeleerkracht groep 7i.hoge@trefonderwijs.nl
Jennifer Krabbeleerkracht groep 7 en 8j.krabbe@trefonderwijs.nl
Danique Vrielingleerkracht groep 7d.vrieling@trefonderwijs.nl
Meta Blokzijlleerkracht groep 7 en plusklasm.blokzijl@trefonderwijs.nl
Ferdie van Middendorpleerkracht groep 8f.middendorp@trefonderwijs.nl
Dorine ten Hovenleerkracht groep 8d.tenhoven@trefonderwijs.nl
Charlotte Hesselinkleerkracht groep 8c.hesselink@trefonderwijs.nl
Lenny VeenstraIB-er groep 3 t/m 8l.veenstra@trefonderwijs.nl
Roselie HeuvelmanIB-er groep 1 en 2r.heuvelman@trefonderwijs.nl
Dimitra Tsolingkaonderwijsassistentd.tsolingka@trefonderwijs.nl
Ilse Schreuronderwijsassistenti.schreur@trefonderwijs.nl
Anita NijboerRT leerkrachta.nijboer@trefonderwijs.nl
Jeannette Courtzadministratiej.courtz@trefonderwijs.nl
Alice de Vriesconciërgea.devries@trefonderwijs.nl
Valesca Wanningeconciërge (ziekteverlof vervanging voor
Alice de Vries)
v.wanninge@trefonderwijs.nl
Marije Kelderlocatiecoördinator Kinderopvang Plusm.kelder@pluskinderopvang.nl
Alette Muisdirecteur De Heidevlindera.muis@trefonderwijs.nl