Plus Kinderopvang

Onze visie in een paar zinnen samengevat

Bij Plus Kinderopvang zeggen wij: “Een kind is de mens op zijn mooist! Ieder kind is uniek en heeft het recht te ontdekken wie het is. De pedagogisch medewerker is een professional die het kind ondersteunt, stimuleert en motiveert. De kernwaarde is respect. Respect in omgang met volwassenen en kinderen, met elkaar, materialen, de omgeving en de natuur.’

Op onze locatie hebben we een kinderdagverblijf, een peuterarrangement en een buitenschoolse opvang. We zijn geopend van 7.30 tot 18:15 uur. Naast de verschillende pakketten bieden we ook flexibele opvang.

Heidevlinder Plus is onderdeel van Kindcentrum cbs de Heidevlinder. Dit betekent dat we samen activiteiten ondernemen en gezamenlijk verschillende thema’s/ projecten behandelen. Voorbeelden hiervan zijn: de modderweek, kerst en sinterklaasviering, schoolontbijt, samen gymmen in het speellokaal, samen buitenspelen, Sint Maarten lopen, een juffenfeest en voorlezen.
Bij Plus werken wij met ‘Mijn plusmomentjes’. Dit is een site waarop ouders kunnen inloggen en foto’s van hun kind kunnen zien die zijn gemaakt tijdens de opvang.

Indruk van ons aanbod

Bij de peuterochtenden mogen de kinderen eerst even vrij spelen. Om 9 uur gaan we in de kring. Daar zingen we liedjes, lezen een verhaal of we doen een spelletje. Na het kringmoment doen we een activiteit. Het activiteitenaanbod wordt opgezet vanuit een VVE-programma genaamd Peuterplein. Dit kan van alles zijn: samen knutselen, met elkaar op stap; bijv. naar de boerderij of naar een speeltuin, een spel spelen of gymmen in het speellokaal. Rond 10 uur eten we fruit en daarna spelen we als het even kan lekker buiten.
Rond half 12 gaan we in de eindkring en daarna worden de kinderen weer opgehaald.
Op de BSO eten en drinken we gezamenlijk. De belevenissen van de schooldag worden met elkaar gedeeld en daarna mag ieder kind kiezen wat het wil doen. Ook wordt er altijd een activiteit aangeboden binnen een wisselend thema. Kinderen mogen zelf weten of ze hieraan mee willen doen. Aan het einde van de middag eten we nog een cracker o.i.d. Als het weer het toelaat, gaan we naar buiten. Bij slecht weer kunnen we gebruik maken van het speellokaal.
Naast de peuterochtenden en BSO zijn er ook kinderen op het kinderdagverblijf. Zij doen vanaf hun 2e jaar mee met de peuterochtenden. Voor de jongste kinderen worden er alternatieve activiteiten aangeboden, passend bij hun ontwikkeling en beleving.

Voor informatie betreffende de tarieven en verschillende pakketten kunt u terecht op onze website.

U bent van harte welkom om onze groep eens binnen te lopen en vragen te stellen! Ook kunt u dan een afspraak maken voor een rondleiding. Dit kan bij de pedagogisch medewerker of de locatiecoördinator.

Uiteraard zijn wij ook telefonische te bereiken:
T. van de groep: 06- 25530002
T. hoofdkantoor Meppel: 0522-726800