Over ons

Onze school heeft de naam ‘De Heidevlinder’. Voor de naam van de school komen nog de drie letters ‘cbs’ te staan. Daarom gaat ze voortaan als christelijke basisschool  De Heidevlinder door het leven. De naam is afgeleid van de straatnamen Heidelaan en Dopheidelaan in Zuidwolde, waartussen de school gesitueerd is.
Een heidevlinder hoort bij de familie van de zandoogjes. Het is een bruine, vrij onopvallende vlinder met goede schutkleuren. De heidevlinder kom je niet zo snel tegen. Als je geluk hebt, zie je ze op open, zanderige plaatsen tussen de heide en pollen dor gras.

Het logo geeft de gestileerde ontwikkeling weer van rups naar vlinder. Het laat zien dat de rups als een ware ‘rupsjenooitgenoeg’ veel tot zich neemt en groeit. Hieruit ontstaat via het stadium van pop een wonderschone vlinder. Deze nog kwetsbare vlinder slaat de vleugels uit en fladdert van tak naar tak en van bloem tot bloem. Ze gaat de wereld ontdekken en is voortdurend op zoek naar het goede. Zo verbeeldt het logo ook de groei en ontwikkeling van een kind op de basisschool. Het kind dat altijd weer de drang heeft om de wereld te ontdekken. Het heeft de school hierbij nodig. Die mag het kind leiden en het wijzen op dat wat echt waardevol is in het leven. Evenals een vlinder zich warmt aan het licht van de zon, wil de school dat het kind zich warmt aan de Bron van alle leven. Met deze positieve energie krijgt het kracht om de vleugels uit te slaan en verwachtingsvol de toekomst in te gaan.

Kindcentrum

We bieden een totaalpakket aan voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. PLUS kinderopvang verzorgt hierbij de kinderopvang, de peuterspeelzaal en de BSO. In ons Kindcentrum (KC) zijn onderwijs, opvang en de peuterspeelzaal zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Dit zorgt voor een doorgaande lijn die van belang is voor de optimale ontwikkeling van de kinderen. Voor specifieke vragen over het aanbod en prijzen van PLUS kinderopvang kunt u terecht bij Gwenda Wolters (0522-726800 of info@pluskinderopvang.nl).