Ouderraad

De Ouderraad (OR) is een groep betrokken en enthousiaste ouders die zich met heel veel plezier inzet voor onze schoolgaande kinderen. De OR bestaat uit een aantal leden, waaronder een voorzitter, een algemeen adjunct, een secretaris en een penningmeester. Als lid van de OR ben je nauw betrokken bij het reilen en zeilen van de school. Er wordt 1 keer per maand door de OR vergaderd, waarbij onder andere de lopende activiteiten worden doorgenomen en verschillende taken worden verdeeld. Tijdens deze vergaderingen zijn namens het onderwijsteam twee leerkrachten aanwezig. Voorbeelden van activiteiten waaraan vanuit de OR een bijdrage wordt geleverd, zijn de vossenjacht, het sinterklaasfeest, de pietenmiddag, de denktank, de wandel4daagse, vlinderbazaar, schoolreisjes, schaatsen en het vlinderfeest. U als ouder bent ALTIJD welkom om een vergadering van de OR bij te wonen.

Leden Ouderraad

De ouderraad bestaat dit schooljaar uit de volgende personen:
Ramona Schaap, Sucilla Kroesen (secretaris), Esther Beuving, Mirthe van der Schuur (penningmeester), Linda Sijtsma (voorzitter), Elleke Leerdam, Ester Massier, Meta Blokzijl (leerkracht) en Fayette Boom (leerkracht).

We kunnen nog versterking gebruiken van (minimaal) 2 ouders.

Verslagen

* Jaarverslag OR schooljaar 2021-2022 (pdf)
* Jaarverslag OR schooljaar 2022-2023 (pdf)
* Financieel verslag OR 2021-2022. Deze is op te vragen bij de Ouderraad.

Contact met de Ouderraad

U kunt één van de leden van de ouderraad aanspreken of een mail sturen naar ordeheidevlinder@trefonderwijs.nl.