Ouderraad (OR)

De Ouderraad (OR) is een groep betrokken en enthousiaste ouders die zich met heel veel plezier inzet voor onze schoolgaande kinderen. De OR bestaat uit een aantal leden, waaronder een voorzitter, een algemeen adjunct, een secretaris en een penningmeester. Als lid van de OR ben je nauw betrokken bij het reilen en zeilen van de school. Er wordt 1 keer per maand door de OR vergaderd, waarbij onder andere de lopende activiteiten worden doorgenomen en verschillende taken worden verdeeld. Tijdens deze vergaderingen zijn namens het onderwijsteam twee leerkrachten aanwezig. Voorbeelden van activiteiten waaraan vanuit de OR een bijdrage wordt geleverd, zijn de vossenjacht, het sinterklaasfeest, de pietenmiddag, de denktank, de wandel4daagse, vlinderbazaar, schoolreisjes, schaatsen en het vlinderfeest. U als ouder bent ALTIJD welkom om een vergadering van de OR bij te wonen.

Leden Ouderraad

De ouderraad bestaat dit schooljaar uit de volgende personen:
Bernice Hoekstra (voorzitter), Jeroen Krook (Penningmeester), Linda Veldman, Tamara Smolders, Yvonne Kuijer, Janny Wijbenga, Rianne Otten, Kim Spijkerman, Marijke Benning en Philippe Schoonen.

Contact met de Ouderraad

U kunt één van de leden van de ouderraad aanspreken of een mail sturen naar ordeheidevlinder@trefonderwijs.nl.