Ouderraad (OR)

De naam zegt het al een beetje: Een groep ouders die zich met heel veel plezier inzet voor onze schoolgaande kinderen! De ouderraad bestaat uit een aantal leden, waaronder een voorzitter, een algemeen adjunct, een secretaris en een penningmeester. Samen wordt 1 x per maand vergaderd, waarbij onder andere de lopende activiteiten worden doorgenomen en verschillende taken worden verdeeld. Tijdens deze vergaderingen zijn namens het team 2 leerkrachten aanwezig. Voorbeelden van activiteiten waar vanuit de OR een bijdrage aangeleverd wordt zijn: koffie schenken op spreekavonden, organiseren vossenjacht, Sinterklaas, pietenmiddag, denktank, wandel4daagse, vlinderbazar, schoolreisjes, schaatsen, vlinderfeest, etc. De ouderraad draagt bij aan het optimaal functioneren van het onderwijs! U als ouder bent ALTIJD welkom om een vergadering bij te wonen!

De ouderraad vertegenwoordigt de ouders, dus mochten we iets voor u kunnen betekenen, dan vernemen wij dit graag! Mocht u geïnteresseerd zijn in deelname aan de ouderraad, dan vernemen wij dit ook graag. Omgekeerd zal de ouderraad ook graag een beroep op u gaan doen in de vorm van hulpouders bij activiteiten. Wij hopen op u te kunnen rekenen!

Leden Ouderraad

De ouderraad bestaat dit schooljaar uit de volgende personen:
Bernice Hoekstra (voorzitter), Karoliene van ‘t Zand (Algemeen Adjunct), Jeroen Krook (Penningmeester), Mariska Huiskes (Secretaris), Edwin Zwiep, Zwaantje Bolman, Linda Veldman, Tamara Smolders, Yvonne Kuijer en Janny Wijbinga, met als teamleden: Meta Blokzijl en Christine Konijnenberg.

Contact met de Ouderraad

U kunt één van de leden van de ouderraad aanspreken of een mail sturen naar or@cbsdeheidevlinder.nl.