Hele dag

(Digitaal) Rapport

Het rapport van uw zoon of dochter is digitaal in te zien via het Ouderportaal. Ook de verslaglegging voor de 10 minutengesprekken kunt u hier lezen.