Zorg- onderwijsbehoeften

Alle kinderen binnen de groep hebben een eigen onderwijsbehoefte. Ook de zorgbehoefte kan verschillen. We willen graag tegemoet komen aan de individuele wensen van elk kind. Binnen individuele- en groepsplannen hebben we hier vorm en inhoud aan gegeven.