Ziekte en verzuim

Wilt u bij ziekte of verzuim dit zo spoedig mogelijk meedelen aan de school? Graag voor of na schooltijd telefonisch contact opnemen, telefoonnummer: 372772.