Ziekte en verzuim

Als uw kind ziek is, later komt of om andere redenen niet naar school kan, moet de school voor schooltijd op de hoogte worden gebracht.
Dit kan via de Parro app. Als een kind zonder melding afwezig is, dan nemen we zo snel mogelijk contact op met de ouders.