Vacature

TrEf, (Stichting voor christelijk onderwijs in Zuidwest-Drenthe) is in verband met
pensionering van de huidige directeur, per 1 augustus 2021
voor KC cbs De Heidevlinder in Zuidwolde op zoek naar: 

een enthousiaste, ervaren directeur (v/m)

wtf. minimaal 0,8

Wij zoeken een directeur die:

 • ons richting geeft waarbij je verbindend te werk gaat;
 • ons inspireert om invulling te geven aan een verstevigde samenwerking;
 • in staat is open en transparant te communiceren;
 • werkt vanuit een planmatige aanpak;
 • een helikopterview heeft om thema’s te bewaken en blijft aansluiten bij gezamenlijke doelstellingen met bijbehorende relevante ontwikkelingen;
 • onze talenten benut en out-of-the-box kan denken;
 • het partnerschap met onze ouders waardeert en onderhoudt;
 • betrokken is bij Zuidwolde en de omgeving;
 • onze christelijke levensbeschouwelijke identiteit uitdraagt;
 • ervaring en affiniteit heeft met het leiding geven aan een middelgrote organisatie;
 • op constructieve wijze deelneemt aan het directieberaad binnen TrEf.

Wij bieden:

 • een prachtige omgeving met een prettige, open werksfeer;
 • een betrokken, enthousiast, professioneel en gemotiveerd team;
 • een goed georganiseerde ondersteuningsstructuur;
 • een prettige samenwerking binnen het directieberaad;
 • een ambitieuze organisatie en ondersteuning vanuit de bestuurder;
 • een salariëring in schaal D12.

Ons Kindcentrum is gelegen in Zuidwolde (Drenthe) met ongeveer 150 kinderen in de kinder- en buitenschoolse opvang, 270 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar en ongeveer 30 medewerkers. KC cbs De Heidevlinder is een organisatie in beweging én in ontwikkeling. We spreken binnen onze organisatie over groei, partnerschap en talenten!

KC cbs De Heidevlinder biedt een totaalpakket voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. PlusKinderopvang verzorgt hierin kinderopvang, peuterspeelzaal en BSO. In onze organisatie zijn onderwijs, opvang en peuterspeelzaal zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Dit zorgt voor een doorgaande lijn die van belang is voor de optimale ontwikkeling van de kinderen.

Leerlingen op KC cbs De Heidevlinder worden gestimuleerd zich in brede zin te ontwikkelen. Naast vorming en onderwijs is het belangrijk dat onze leerlingen hun muzikale, beeldende en andere talenten ontwikkelen.

We staan voor onze christelijke identiteit en geloven dat deze visie op leven en leren van waarde voor onze kinderen is en dat je mag zijn/worden wie je bent.

Geïnteresseerd?

Nodigt de vacaturetekst jou uit en herken je, je in de profielschets? Stuur dan voor 27 januari a.s. je sollicitatiebrief, waarin je ingaat op de geformuleerde functie-eisen, een beknopte onderwijsvisie en een uitgebreide CV naar de voorzitter benoemingadviescommissie: l.broek@akorda.nl. Ook kun je daar terecht voor vragen over de procedure.

De 1e ronde sollicitatiegesprekken staan gepland op dinsdag 2 februari en donderdag 4 februari. De 2e ronde sollicitatiegesprekken staan gepland op donderdag 11 februari a.s.

Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure en is gepland in de week van 15 februari tot en met 19 februari.

Voor nadere informatie over TrEf kun je contact opnemen met dhr. H. Bremer (bestuurder) via: 0522-342086. Voor onderwijsinhoudelijke vragen kun je terecht bij dhr. A. v.d. Giessen (huidige directeur van KC cbs De Heidevlinder) via 0528-372772. Daarnaast vind je de volledige vacaturetekst en de profielschets op www.trefonderwijs.nl.