Sociaal participatiefonds

Het lidmaatschap van een sportvereniging, een abonnement op een krant of een schoolreisje van de kinderen kunnen voor mensen met een laag inkomen een zware belasting zijn. Gemeente De Wolden vindt dat iedereen moet kunnen deelnemen aan sociale, culturele of sportieve activiteiten en heeft daarom een sociaal participatiefonds ingesteld. Uit dit fonds kunt u een bijdrage krijgen voor diverse kosten. Op de website van Gemeente De Wolden kunt u lezen wanneer u recht heeft op een bijdrage uit dit fonds.