Schooltijden

Het vijf-gelijke-schooldagen-model
Door de veranderingen in de samenleving is de behoefte aan andere schooltijden toegenomen. Er wordt gezocht naar een betere aansluiting tussen werk, school en kinderopvang. Scholen hebben de mogelijkheid hun schooltijden aan te passen en kunnen daarbij kiezen uit verschillende modellen.

Onze school hanteert het ‘vijf-gelijke-schooldagen-model’, waarbij alle schooldagen voor alle leerlingen hetzelfde zijn. Dit schept rust en regelmaat voor leerlingen, ouders en leerkrachten.
Vijf gelijke schooldagen:

  • vijf identieke schooldagen (van 8.30 tot 14.00 uur)
  • korte lunchpauze met leerkrachten in de klas
  • aansluitende opvang