Schoolarts

De zorg van het consultatiebureau wordt in de basisschoolleeftijd voortgezet door de sector jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD. Het team JGZ bestaat uit de jeugdarts, de jeugdverpleegkundige en de assistente. De jeugdarts en de jeugdverpleegkundige houden regelmatig spreekuren. Ouders kunnen zelf een afspraak maken via telefoonnummer 088-2460246 (ma – vr: 8.00 -16.00 uur) of per e-mail jgz@ggddrenthe.nl. Vermeld in de mail altijd de naam, geboortedatum en school van de leerling. Het spreekuur is in principe in de huiskamer van Pluskinderopvang bij de kleuteringang. Ook een leerkracht of de intern begeleider kan in overleg met de ouders een kind aanmelden voor het spreekuur. Kinderen worden in groep 2 en 7 gescreend volgens de landelijke standaard. Op de school werkt een logopediste vanuit de GGD.

CJG inloopmoment

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor alle (alleenstaande) ouders en verzorgers, kinderen, jongeren en professionals met vragen over opvoeden en opgroeien. Want opvoeden en opgroeien is leuk, maar soms ook lastig en elke ouder loopt tegen vragen aan.

Lucia van Zanten is contactpersoon voor Kindcentrum cbs de Heidevlinder, dit houdt in dat wanneer er vragen zijn m.b.t tot opvoeden en opgroeien, deze aan haar gesteld kunnen worden.

Heeft u vragen over uw kind? Maakt u zich zorgen? Wilt u graag praten over de ontwikkeling van uw kind? Loopt u gerust eens binnen. In principe is Lucia om de dinsdag aanwezig om 13.00 uur. Lukt het niet om op dat moment te komen? Dan kunt u contact opnemen met het Centrum van Jeugd en gezin, 0528 – 37 86 86,  lucievanzanten@welzijndewolden.nl of www.welzijndewolden.nl

Op de kalender staat wanneer Lucia op school aanwezig is. U bent van harte welkom!!

 

Document: Even voorstellen CJG, Lucia van Zanten