PBS | Afspraken van de week 17

PBS | Afspraken van de week 17

Afspraak van de week

De komende week staan er 2 afspraken centraal.
Eerste wordt de afspraak besproken en aangeleerd. De afspraak heeft betrekking op de klas en/of de algemene ruimten, waaronder ook buiten.

School

Week

Klas

We lopen tot 14.15 uur op het plein 17 Buiten instructiemomenten mag je naar toilet

Zo passen alle lessen bij onze 3 uitgangswaarden: