PBS | Afspraak van week 7

PBS | Afspraak van week 7

Afspraak van de week

De komende weken staat er 1 afspraak centraal.
De eerste week wordt de afspraak besproken en aangeleerd. De afspraak heeft betrekking op de klas en/of de algemene ruimten, waaronder ook buiten.

School

Week

Klas

Gebruik de materialen waarvoor ze bestemd zijn 7 Gebruik de materialen waarvoor ze bestemd zijn

Zo passen alle lessen bij onze 3 uitgangswaarden: