PBS | Afspraak van de week 9 en 10

PBS | Afspraak van de week 9 en 10

Afspraak van de week

De komende weken staan er 2 afspraken centraal.
De eerste week wordt de afspraak besproken en aangeleerd. De afspraak heeft betrekking op de klas en/of de algemene ruimten, waaronder ook buiten.

School

Week

Klas

Spoel het toilet door en was je handen 9 en 10 Eet netjes en rustig op je eigen plek

Zo passen alle lessen bij onze 3 uitgangswaarden: