PBS | Afspraak van de week 6 en 7

PBS | Afspraak van de week 6 en 7

Afspraak van de week

De komende weken staat er 1 afspraak centraal.
De eerste week wordt de afspraak besproken en aangeleerd. De afspraak heeft betrekking op de klas en/of de algemene ruimten, waaronder ook buiten.

School

Week

Klas

Gedraag je netjes in woord en daad 6 en 7 Gedraag je netjes in woord en daad

Zo passen alle lessen bij onze 3 uitgangswaarden: