PBS | Afspraak van de week 49 en 50

PBS | Afspraak van de week 49 en 50

Afspraak van de week

De komende weken staan er 2 afspraken centraal.
De eerste week wordt de afspraak besproken en aangeleerd. De afspraak heeft betrekking op de klas en/of de algemene ruimten, waaronder ook buiten.

School

Week

Klas

Laat het toilet netjes achter 49 en 50 1 jongen/meisje tegelijk naar toilet

Zo passen alle lessen bij onze 3 uitgangswaarden: