PBS | Afspraak van de week 47 en 48

PBS | Afspraak van de week 47 en 48

Afspraak van de week

De komende weken staan er 2 afspraken centraal.
De eerste week wordt de afspraak besproken en aangeleerd. De afspraak heeft betrekking op de klas en/of de algemene ruimten, waaronder ook buiten.

School

Week

Klas

Gedrag je sportief 47 en 48 We praten/luisteren rustig en vriendelijk

Zo passen alle lessen bij onze 3 uitgangswaarden: