PBS | Afspraak van de week 43 en 44

PBS | Afspraak van de week 43 en 44

Afspraak van de week

De komende weken staan er 2 afspraken centraal.
De eerste week wordt de afspraak besproken en aangeleerd. De afspraak heeft betrekking op de klas en/of de algemene ruimten, waaronder ook buiten.

School

Week

Klas

Loop rustig 43 en 44 Wees betrokken

Zo passen alle lessen bij onze 3 uitgangswaarden: