PBS | Afspraak van de week 41 en 42

PBS | Afspraak van de week 41 en 42

Afspraak van de week

De komende weken staan er 2 afspraken centraal.
De eerste week wordt de afspraak besproken en aangeleerd. De afspraak heeft betrekking op de klas en/of de algemene ruimten, waaronder ook buiten.

School

Week

Klas

Behandel de ander zoals je zelf behandeld wil worden/we zitten niet aan de ander 41 en 42 De hele groep zorgt voor een veilig klimaat in de klas

Zo passen alle lessen bij onze 3 uitgangswaarden: