PBS | Afspraak van de week 40 en 41

PBS | Afspraak van de week 40 en 41

Afspraak van de week

De komende weken staat er 1 afspraak centraal.
De eerste week wordt de afspraak besproken en aangeleerd. De afspraak heeft betrekking op de klas en/of de algemene ruimten, waaronder ook buiten.

School

Week

Klas

Behandel de ander zoals je zelf behandeld wil worden/we zitten niet aan de ander 40 en 41 Behandel de ander zoals je zelf behandeld wil worden/we zitten niet aan de ander

Zo passen alle lessen bij onze 3 uitgangswaarden: