PBS | Afspraak van de week 4 en 5

PBS | Afspraak van de week 4 en 5

Afspraak van de week

De komende weken staan er 2 afspraken centraal.
De eerste week wordt de afspraak besproken en aangeleerd. De afspraak heeft betrekking op de klas en/of de algemene ruimten, waaronder ook buiten.

School

Week

Klas

Draag kleding en schoeisel zoals afgesproken 4 en 5 Behandel de ander zoals je zelf behandeld wil worden/we zitten niet aan de ander

Zo passen alle lessen bij onze 3 uitgangswaarden: