PBS | Afspraak van de week 37 en 38

PBS | Afspraak van de week 37 en 38

Afspraak van de week

De komende weken staat er 1 afspraak centraal.
De eerste week wordt de afspraak besproken en aangeleerd. De afspraak heeft betrekking op de klas en/of de algemene ruimten, waaronder ook buiten.

School

Week

Klas

Houd je handen en voeten bij jezelf 37 en 38 Houd je handen en voeten bij jezelf

Zo passen alle lessen bij onze 3 uitgangswaarden: