PBS | Afspraak van de week 36 en 37

Afspraak van de week

De komende weken staat er 1 afspraak centraal.
De eerste week wordt de afspraak besproken en aangeleerd. De afspraak heeft betrekking op de klas en/of de algemene ruimten, waaronder ook buiten.

School

Week

Klas

De hele groep zorgt voor een veilig klimaat in de klas 36 en 37 De hele groep zorgt voor een veilig klimaat in de klas

Zo passen alle lessen bij onze 3 uitgangswaarden: