PBS | Afspraak van de week 35 en 36

PBS | Afspraak van de week 35 en 36

Afspraak van de week

De komende weken staan er 2 afspraken centraal.
De eerste week wordt de afspraak besproken en aangeleerd. De afspraak heeft betrekking op de klas en/of de algemene ruimten, waaronder ook buiten.

School

Week

Klas

Hang je jas/ tas aan de kapstok 35 en 36 Bij vragen steek je je vinger op

Zo passen alle lessen bij onze 3 uitgangswaarden: