PBS | Afspraak van de week 34 en 35

PBS | Afspraak van de week 34 en 35

Afspraak van de week

De komende weken staan er 2 afspraken centraal.
De eerste week wordt de afspraak besproken en aangeleerd. De afspraak heeft betrekking op de klas en/of de algemene ruimten, waaronder ook buiten.

School

Week

Klas

Hang je jas/ tas aan de kapstok 34 en 35 Bij vragen steek je je vinger op

Zo passen alle lessen bij onze 3 uitgangswaarden: