PBS | Afspraak van de week 26 en 27

PBS | Afspraak van de week 26 en 27

Afspraak van de week

De komende weken staan er 2 afspraken centraal.
De eerste week wordt de afspraak besproken en aangeleerd. De afspraak heeft betrekking op de klas en/of de algemene ruimten, waaronder ook buiten.

School

Week

Klas

Fietsen in de stalling 26 en 27 Respecteer iemand anders werk/creativiteit

Zo passen alle lessen bij onze 3 uitgangswaarden: