PBS | Afspraak van de week 22 en 23

PBS | Afspraak van de week 22 en 23

Afspraak van de week

De komende weken staat er 1 afspraak centraal.
De eerste week wordt de afspraak besproken en aangeleerd. De afspraak heeft betrekking op de klas en/of de algemene ruimten, waaronder ook buiten.

School

Week

Klas

Rustig praten 22 en 23 Rustig praten

Zo passen alle lessen bij onze 3 uitgangswaarden: