PBS | Afspraak van de week 20 en 21

PBS | Afspraak van de week 20 en 21

Afspraak van de week

De komende weken staan er 2 afspraken centraal.
De eerste week wordt de afspraak besproken en aangeleerd. De afspraak heeft betrekking op de klas en/of de algemene ruimten, waaronder ook buiten.

School

Week

Klas

Loop rechts op de trap 20 en 21 Help elkaar met opruimen/klaarzetten

Zo passen alle lessen bij onze 3 uitgangswaarden: