PBS | Afspraak van de week 2 en 3

PBS | Afspraak van de week 2 en 3

Afspraak van de week

De komende weken staat er 1 afspraak centraal.
De eerste week wordt de afspraak besproken en aangeleerd. De afspraak heeft betrekking op de klas en/of de algemene ruimten, waaronder ook buiten.

School

Week

Klas

Ruzie lossen we pratend op 2 en 3 Ruzie lossen we pratend op

Zo passen alle lessen bij onze 3 uitgangswaarden: