PBS | Afspraak van de week 13 en 14

PBS | Afspraak van de week 13 en 14

Afspraak van de week

De komende weken staat er 1 afspraak centraal.
De eerste week wordt de afspraak besproken en aangeleerd. De afspraak heeft betrekking op de klas en/of de algemene ruimten, waaronder ook buiten.

School

Week

Klas

Geef ieder de ruimte in zijn/haar eigen spel 13 en 14 Geef ieder de ruimte in zijn/haar eigen spel

Zo passen alle lessen bij onze 3 uitgangswaarden: