PBS | Afspraak van de week 11 en 12

Afspraak van de week

De komende weken staan er 2 afspraken centraal.
De eerste week wordt de afspraak besproken en aangeleerd. De afspraak heeft betrekking op de klas en/of de algemene ruimten, waaronder ook buiten.

School

Week

Klas

Ga direct naar de ingang als de bel gaat 11 en 12 Neem je spullen mee en laat je werkplek netjes achter

Zo passen alle lessen bij onze 3 uitgangswaarden: