PBS | Afspraak van de week 1 en 2

PBS | Afspraak van de week 1 en 2

Afspraak van de week

De komende weken staat er 1 afspraak centraal.
De eerste week wordt de afspraak besproken en aangeleerd. De afspraak heeft betrekking op de klas en/of de algemene ruimten, waaronder ook buiten.

School

Week

Klas

Houd je handen en voeten bij jezelf 1 en 2 Houd je handen en voeten bij jezelf

Zo passen alle lessen bij onze 3 uitgangswaarden: