Ouderbijdrage

Van de vrijwillige ouderbijdrage betalen we activiteiten die niet door de overheid worden vergoed, maar wel belangrijk zijn, zoals:

  • Kerstfeest
  • Sinterklaas
  • Schoolreis
  • Kamp
  • Afscheid groep 8

Aan het begin van het schooljaar ontvangen ouders een brief van de ouderraad voor de betaling van de ouderbijdrage van €40 of €60 per kind.