Kind op Maandag week 9 | Nu gebeurt er iets

Kind op Maandag week 9 | Nu gebeurt er iets

Week 09 (01/03 – 05/03) Nu gebeurt er iets
Lucas 7: 11-17, 36-50 en 8: 4-15
Er gebeurt niets meer, voor een jongen uit Nain. Zijn ogen zijn gesloten en zijn familie huilt. Alles is voorbij. Of toch niet? Als Jezus de begrafenisstoet tegenkomt, gebeurt het onmogelijke. De jongen staat op uit de dood.
In het huis van Simon de Farizeeër gebeurt ook iets, als een vrouw de voeten van Jezus zalft. Haar zonden worden vergeven.
In het laatste verhaal van deze week horen we over een zaaier die overal zaait. Op veel plekken gebeurt niks, maar op sommige plekken weet de zaaier: Nu gebeurt er iets!