Kind op Maandag week 7

Kind op Maandag week 7

Week 7 ■ 10/02 – 14/02

Stop de storm
Matteüs 8: 23-34 en 9: 1-8
De storm kun je niet tegenhouden. Of toch wel? Jezus spreekt de wind en het water toe en het wordt rustig. Later komt hij twee mannen tegen met ‘storm’ in hun hoofd. Ook deze storm kan Jezus tot bedaren brengen.