Kind op Maandag week 51

Kind op Maandag week 51

Week 51 ■ 16/12 – 20/12
Kom je ook?
Matteüs 1: 18-25 en Lucas 2: 1-20
Jozef weet niet of hij wel bij Maria moet blijven. Ze krijgt een kind dat niet van hem is; kan hij maar beter weggaan? Maar in zijn droom vertelt een engel hem hoe het zal gaan. Jezus zal geboren worden, de zoon van God. Jozef zal het meemaken.
In het kerstverhaal horen we hoe de herders in het veld te horen krijgen dat Jezus geboren is. Ze gaan meteen naar de stal.