Kind op Maandag week 51 | Kom mee naar Betlehem

Kind op Maandag week 51 | Kom mee naar Betlehem

Week 51 (14/12 – 18/12) Kom mee naar Betlehem
Matteüs 1: 18-25 en Lucas 2: 1-20
Jozef twijfelt wat hij moet doen, nu Maria zwanger is terwijl zij nog niet getrouwd zijn. Maar een engel vertelt hem dat het goed is. Jozef blijft bij Maria. Als Jozef en Maria in Betlehem zijn, wordt Jezus geboren. Maria wikkelt hem in doeken en legt hem in een voerbak.