Kind op Maandag week 50

Kind op Maandag week 50

Week 50 ■ 09/12 – 13/12
Zing in het donker
Jesaja 8: 23 – 9: 6 en Lucas 1: 39-80
Zacharias leest verder in zijn boekrol. Hij leest over mensen die nu nog in het donker zitten, maar een groot licht zullen zien. Als Maria op bezoek komt bij Elisabet en Zacharias, zingt ze het uit. En later zingt ook Zacharias, als zijn zoon Johannes geboren is.