Kind op Maandag week 5

Kind op Maandag week 5

Week 5 ■ 27/01 – 31/01

Wat niemand ziet
Matteüs 5: 1-12 en 6: 1-15
Op het eerste gezicht zie je kleine, kansloze mensen om Jezus heen. Maar wat niemand ziet, ziet Jezus wel: Deze mensen staan bij God vooraan. Als Jezus later vertelt over goede daden en het gebed, zegt hij dat je dat niet al te opvallend hoeft te doen. God ziet het toch wel.