Kind op Maandag week 49

Kind op Maandag week 49

Week 49 ■ 02/12 – 06/12

Ik zie je wel
Jesaja 40: 1-1 en Lucas 1: 5-38
We horen deze week over de priester Zacharias. In het eerste verhaal leest hij uit een oude boekrol van de profeet Jesaja. Hij leest dat God zijn volk niet vergeet – zijn woord houdt altijd stand. In het tweede verhaal ervaart Zacharias dat ook zelf. In de tempel verschijnt een engel die vertelt dat hij en zijn vrouw Elisabet een zoon zullen krijgen. In het laatste verhaal van deze week krijgt Maria bezoek van de engel. Zij wordt de moeder van Jezus.