Kind op Maandag week 49 t/m 02

Kind op Maandag week 49 t/m 02

Week 49 03/12 – 07/12

Tel je mee?
Lucas 1: 5-56
Elk jaar brengen mensen in de tempel een offer: dan geven ze een cadeau aan God. Wie mag dat cadeau geven? Het lot wijst Zacharias aan. Zijn verwondering wordt nog groter als in de tempel een engel aan hem verschijnt die zegt dat hij een zoon zal krijgen. Ook Maria krijgt bezoek van een engel: Zij, een gewoon meisje uit Nazaret, wordt de moeder van Jezus.

Week 50 ■ 10/12 – 14/12

Alles plus één
Lucas 1: 57-80 en Micha 5: 1-4a
Johannes krijgt zijn naam op de achtste dag. Dat is de dag van zeven plus één, de dag van de volheid en dan nog net iets meer. De profeet Micha vertelde eeuwen eerder al over een mens die Israël compleet zou maken. Hij zal geboren worden in Betlehem, de stad van koning David.

Week 51 ■ 17/12 – 21/12

Ontelbaar
Lucas 2: 1-20
De keizer houdt een volkstelling: Alle mensen in zijn land moeten geteld worden. Precies als hij klaar is met tellen, laat God een kind geboren worden. Dat kind telt voor de keizer misschien nog niet mee, maar hij zal de wereld veranderen.

Week 02 ■ 07/01 – 11/01

Wie wijst jou de weg?
Matteüs 2: 1-23
Wijze mannen uit het Oosten gaan naar Jeruzalem, ze zoeken de pasgeboren koning. Een ster wijst hen de weg en de profeet Micha vertelde al eeuwen eerder waar de messias geboren zou worden. Later gaan ook Jozef en Maria op weg. Een engel vertelt Jozef in zijn droom waar ze naartoe kunnen gaan.