Kind op Maandag week 48 | Vriend en vijand

Kind op Maandag week 48 | Vriend en vijand

Week 48 (23/11 – 27/11) – Vriend en vijand
Jozua 5: 13 – 6: 27, 9 en 23: 1-26
Jozua komt een man met een zwaard tegen. ‘Hoor je bij ons of bij de vijand?’ vraagt hij. De man vertelt dat hij de aanvoerder is van het leger van de Heer. Met de priesters voorop dragen de Israëlieten de ark met de verbondstekst rond de stad Jericho. Op de zevende dag storten de muren in. Rachab, die de Israëlieten eerder geholpen heeft, wordt