Kind op Maandag week 46 | Ik blijf bij je

Kind op Maandag week 46 | Ik blijf bij je

Week 46 (09/11 – 13/11) – Ik blijf bij je
Exodus 40: 1-38, Deuteronomium 31: 1-8 en 34: 1-12
Waar de Israëlieten ook naartoe gaan, ze dragen de tabernakel met zich mee: de tent van de ontmoeting met de Eeuwige. Zo weten ze dat de Eeuwige altijd in hun midden is.
Mozes beklimt nog één keer de berg Nebo. Daar sterft hij en wordt hij begraven door de Heer.