Kind op Maandag week 45 | Jij hebt talent

Kind op Maandag week 45 | Jij hebt talent

Week 45: 8 – 12 november “Jij hebt talent”
Genesis 41: 9-57 en Genesis 42
Jozef legt de dromen van de farao uit: na zeven jaren van overvloed komen zeven jaren van hongersnood. Hij krijgt zelf de opdracht om zijn goede plannen uit te voeren. De hongersnood slaat ook toe in Kanaän, waar Jozefs vader en broers wonen. De broers gaan naar Egypte omdat ze gehoord hebben dat daar graan is.