Kind op Maandag week 43 | Niet zonder jou

Kind op Maandag week 43 | Niet zonder jou

Week 43 (19/10 – 23/10) – Niet zonder jou
Exodus 33 en 34: 1-10 en Numeri 10: 11-36
God heeft zijn volk bevrijd uit Egypte. Ze gaan door de woestijn op weg naar het beloofde land. Maar onderweg blijkt het voor het volk moeilijk om trouw te blijven aan de God waar Mozes over vertelt. Het komt zover dat God zegt: ‘Ik ga niet meer met jullie mee.’ Mozes en het hele volk bidden God om toch mee te gaan, en uiteindelijk doet hij dat. Zo gaan ze verder op die lange weg door de woestijn.