Kind op Maandag week 40 | Zo gaan we het doen

Kind op Maandag week 40 | Zo gaan we het doen

Week 40 (28/09 – 02/10) – Zo gaan we het doen
Exodus 18, 19 en 20
Mozes geeft in zijn eentje leiding aan het hele volk. Dat kan zo niet langer, vertelt zijn schoonvader Jetro hem. Mozes stelt mensen aan die hem helpen. In de woestijn geeft de Heer zijn volk tien geboden, als tien leefregels voor onderweg. Die regels zullen hen verder brengen.