Kind op Maandag week 36

Kind op Maandag week 36

Week 36 ■ 02/09 – 06/09

In orde
Genesis 1: 1-31 en 2: 1-3
Het begint met een chaos, maar God schept orde. Hij maakt onderscheid tussen donker en licht, water en land. Daardoor kan het leven ontstaan. God ziet dat het goed is: in orde!