Kind op Maandag week 3

Kind op Maandag week 3

Week 3 ■ 13/01 – 17/01

De koning wordt gered
Matteüs 2: 13-23 en 3: 1-17
Jezus is een koning, maar zijn verhaal begint kwetsbaar. Hij is een koning die gered moet worden: gered uit de handen van Herodes, gered uit het water van de Jordaan. Het laat meteen iets zien van de weg die Jezus zal gaan, een weg door het verdriet naar een nieuw begin.